บริการ กำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู รวมถึงแมลงต่างๆตามมาตรฐาน อย. ที่เป็นพาหะนำโรคและสัตว์รบกวนที่ทำลายทรัพย์สินและก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ เราคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลักและใส่ใจในทุกๆรายละเอียด ระมัดระวังในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน ทำให้เรา ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสุขลักษณะอนามัยสำหรับบ้านที่อยู่อาศัย,ร้านอาหาร,โรงพยาบาล,โรงเรียน, บริษัท, ห้างร้าน, องค์กรต่าง ๆ, และกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมอาหารตามระบบ GMP เราดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามมาตราฐานสากล

             สำรวจและให้คำปรึกษา ฟรี